����

להלן הדרכה להתקנת אישור אבטחה ידנית:

הורד את קובץ האישור מהקישור הבא:אישור אבטחה לחץ על הקישור לחצן ימני בעכבר ולחץ על "שמור יעד בשם" או "שמור יעד בשם" ושמור את הקובץ בשולחן העבודה

הפעל את הקובץ וכאשר נפתח חלון הבקשה לחץ על הפעל

1

בחלון הבא לחץ על "התקנת אישור"

1

בחלון הבא לחץ על "הבא"

1

בחלון הבא סמן את השורה "מקם את כל האישורים במאגר הבא" ולחץ על "עיון"


1

בחלונית שנפתחה בחר בשורה "רשויות אישורים עליונות מהימנות" ולחץ על "אישור" ולאחר מכן בחלון הראשי לחץ על "הבא"


1

בחלון הבא לחץ על "סיום"


1